BESTUUR

Samenstelling en taken Bestuur

Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en heeft minimaal vijf en maximaal zeven leden, samengesteld uit een juiste balans tussen adverteerders, rechtenhouders en adviesbureaus en de terreinen waarop zij werkzaam zijn (sport, entertainment & events, kunst & cultuur, maatschappij).

Ieder bestuurslid heeft een zittingstermijn van vier jaar waarna hij/zij moet aftreden of voorzitter wordt. Nieuwe bestuursleden worden gevraagd door het zittende bestuur.

De voorzitter heeft een zittingstermijn van drie jaar. De nieuwe voorzitter wordt met meerderheid van stemmen door het zittende bestuur gekozen en komt bij voorkeur uit de zittende bestuursleden.

Het Bestuur wordt gefaciliteerd door BPP Media (uitgever MarketingTribune), dat aanwezig is bij vergaderingen en / of andere activiteiten, maar geen formele plaats in het bestuur heeft. De uitreiking van de SponsorRingen wordt georganiseerd door de Stichting SponsorRingen in samenwerking met BBP Media.

Het Bestuur heeft de volgende taken
1. Begeleiden en bewaken van het jureringproces van de SponsorRingen
2. Benoemen van de hoofd- en vakjury’s
3. Benoemen (en eventueel wijzigen) van de categorieën
4. Organiseren en promoten van de verkiezing van de SponsorRingen
5. Verkiezen van de Sponsorpersonality van het jaar
6. Het initiëren van activiteiten ten behoeve van de professionele ontwikkeling van het vakgebied sponsoring

De bestuursleden verdelen onder elkaar de verantwoordelijkheid voor één van de SponsorRingen categorieën, te weten Entertainment & Events, Kunst & Cultuur, Maatschappij, Sport en Gesponsorde, waarbij de Bestuursleden het contact met de juryvoorzitters van de betreffende categorieën onderhouden. De voorzitter onderhoudt het contact met de hoofdjury.

Verdeling SponsorRingen categorieën
Entertainment & Events: Linda Holleman
Maatschappij: Eveline Aendekerk
Kunst & Cultuur: Hedwig Verhoeven
Sport: Mark Bogaerts
Gesponsorde: Tjitske Benedictus
Lang Lopende Sponsoring: Erik Romijn

Houd me op de hoogte