Categorieën

De SponsorRingen worden uitgereikt in de volgende categorieën:

a) Entertainment & Events
Partnerships tussen sponsors en entertainment exploitanten, waaronder (pop)concerten, festivals, artiesten, attracties, musicals, evenementen & films

b) Maatschappij
Partnerships tussen sponsors en maatschappelijke organisaties of initiatieven, Door de totstandkoming van deze sponsorships gebeurt er iets op maatschappelijk vlak.

c) Kunst & Cultuur
Partnerships tussen sponsors en organisaties, instellingen en individuele initiatieven op het gebied van Kunst en cultuur, zoals musea, podiumkunsten (zoals muziek, dans, theater, ballet, cabaret, opera, musicals) beeldende kunst, film, festivals, design e.d.

d) Sport
Partnerships tussen sponsors en sportexploitanten, waaronder sportevenementen, -bonden, -verenigingen, -sporters, accommodaties & competities

e) Gesponsorde
Partnerships tussen een gesponsorde/sponsorbureau en een (meerdere) sponsor(en), waarbij de gesponsorde erin is geslaagd om met een onderscheidende propositie één of meerdere sponsoren aan zich te binden. Alle domeinen (sport of kunst & cultuur, entertainment & events of maatschappij) kunnen voor deze categorie een casus indienen met als belangrijke voorwaarde dat een casus die in deze categorie is ingediend, niet kan meedingen naar een SponsorRing in een andere categorie.

f) Smart Budget
Om een activatie met een maximaal budget van € 100.000 extra in het daglicht te stellen is deze categorie opgestart waar iedere inzending met dit maximale budget voor in aanmerking kan komen. Een prijs in deze categorie staat los van eventuele prijzen in andere categorieën

g) Lang lopende sponsorships
Deze nieuwe categorie is in het leven geroepen om de sponsorships die langer dan 5 jaar bestaan een prijs/beloning te geven. De jurering wordt bepaald over de periode 1/9/2012 t/m 31/12/2017 en de bovengenoemde categorieën doen mee. De vakjury van de categorie draagt de nominaties voor.

h) Sponsorpersonality van het jaar

i) Sponsor van het Jaar