Categorieën

De SponsorRingen worden uitgereikt in de volgende categorieën:

a) Entertainment & Events
Partnerships tussen sponsors en entertainment exploitanten, waaronder (pop)concerten, festivals, artiesten, attracties, musicals, evenementen & films

b) Maatschappij
Partnerships tussen sponsors en maatschappelijke organisaties of initiatieven, Door de totstandkoming van deze sponsorships gebeurt er iets op maatschappelijk vlak.

c) Kunst & Cultuur
Partnerships tussen sponsors en organisaties, instellingen en individuele initiatieven op het gebied van Kunst en cultuur, zoals musea, podiumkunsten (zoals muziek, dans, theater, ballet, cabaret, opera, musicals) beeldende kunst, film, festivals, design e.d.

d) Sport
Partnerships tussen sponsors en sportexploitanten, waaronder sportevenementen, -bonden, -verenigingen, -sporters, accommodaties & competities

e) Gesponsorde
Partnerships tussen een gesponsorde/sponsorbureau en een (meerdere) sponsor(en), waarbij de gesponsorde erin is geslaagd om met een onderscheidende propositie één of meerdere sponsoren aan zich te binden. Alle domeinen (sport of kunst & cultuur, entertainment & events of maatschappij) kunnen voor deze categorie een casus indienen met als belangrijke voorwaarde dat een casus die in deze categorie is ingediend, kan niet meedingen naar een SponsorRing in een andere categorie.

f) Smart Budget
Om een activatie met een maximaal budget van 100.000 extra in het daglicht te stellen heeft het bestuur besloten om in 2016 een aparte categorie te maken waar iedere inzending met dit maximale budget voor in aanmerking kan komen. Een prijs in deze categorie staat los van eventuele prijzen in andere categorieën

g) Sponsorpersonality van het jaar

h) Sponsor van het Jaar

i) Oeuvre award
Wordt zonder vaste frequentie en op voorspraak en ter beoordeling van het Bestuur toegekend. Alle inzendingen voor de SponsorRingen dienen geheel of gedeeltelijk plaats gevonden te hebben in de periode van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 en worden louter op de resultaten in dit vigerende jaar beoordeeld. Daarnaast worden inzendingen voor de specifieke SponsorRing op verschillende wijzen beoordeeld.