Categorieën

De SponsorRingen worden uitgereikt in de volgende categorieën:

Entertainment & Events
Partnerships tussen sponsors en entertainment exploitanten, waaronder (pop)concerten, festivals, artiesten, attracties, musicals, evenementen & films

Maatschappij
Partnerships tussen sponsors en maatschappelijke organisaties of initiatieven, Door de totstandkoming van deze sponsorships gebeurt er iets op maatschappelijk vlak.

Kunst & Cultuur
Partnerships tussen sponsors en organisaties, instellingen en individuele initiatieven op het gebied van Kunst en cultuur, zoals musea, podiumkunsten (zoals muziek, dans, theater, ballet, cabaret, opera, musicals) beeldende kunst, film, festivals, design e.d.

Sport
Partnerships tussen sponsors en sportexploitanten, waaronder sportevenementen, -bonden, -verenigingen, -sporters, accommodaties & competities

Gesponsorde
Partnerships tussen een gesponsorde/sponsorbureau en een (meerdere) sponsor(en), waarbij de gesponsorde erin is geslaagd om met een onderscheidende propositie één of meerdere sponsoren aan zich te binden. Alle domeinen (sport of kunst & cultuur, entertainment & events of maatschappij) kunnen voor deze categorie een casus indienen met als belangrijke voorwaarde dat een casus die in deze categorie is ingediend, niet kan meedingen naar een SponsorRing in een andere categorie.

Smart Budget
Sponsorcases die zijn ingediend in bovenstaande categorieën kunnen tevens in aanmerking komen voor de Smart Budget SponsorRing. Criterium hier voor is  dat het activatiebudget maximaal € 100.000 bedragt. Een prijs in deze categorie staat los van eventuele prijzen in andere categorieën. Je kunt hier niet los op inschrijven.

Lang lopende sponsorships
Deze categorie is in het leven geroepen om de sponsorships die langer dan 10 jaar bestaan een prijs/beloning te geven. De jurering wordt bepaald over de periode 1-9-2008 t/m 31-8-2018. Cases die ingediend zijn in de bovengenoemde categorieën kunnen hier ook voor in aanmerking komen. Je kunt hier niet op inschrijven.

Sponsorpersonality van het jaar

Sponsor van het Jaar

Blijf op de hoogte