Categorieën SponsorRingen 2019

De SponsorRingen worden uitgereikt in de volgende categorieën:

Entertainment & Events

Partnerships tussen sponsors en entertainment exploitanten, waaronder (pop)concerten, festivals, artiesten, attracties, musicals, evenementen & films

Maatschappij

Partnerships tussen sponsors en maatschappelijke organisaties of initiatieven, Door de totstandkoming van deze sponsorships gebeurt er iets op maatschappelijk vlak.

Kunst & Cultuur

Partnerships tussen sponsors en organisaties, instellingen en individuele initiatieven op het gebied van Kunst en cultuur, zoals musea, podiumkunsten (zoals muziek, dans, theater, ballet, cabaret, opera, musicals) beeldende kunst, film, festivals, design e.d.

Sport

Partnerships tussen sponsors en sportexploitanten, waaronder sportevenementen, -bonden, -verenigingen, -sporters, accommodaties & competities.

Gesponsorde

Partnerships tussen een gesponsorde/sponsorbureau en een (meerdere) sponsor(en), waarbij de gesponsorde erin is geslaagd om met een onderscheidende propositie één of meerdere sponsoren aan zich te binden. Alle domeinen (sport of kunst & cultuur, entertainment & events of maatschappij) kunnen voor deze categorie een casus indienen. Een case kan daarnaast ook meedingen naar een SponsorRing in een andere categorie.

Smart Budget

Sponsorcases die zijn ingediend in bovenstaande categorieën kunnen tevens in aanmerking komen voor de Smart Budget SponsorRing. Criterium hier voor is dat de rechtenfee en het activatiebudget samen maximaal € 100.000 bedraagt. Een prijs in deze categorie staat los van eventuele prijzen in andere categorieën. Je kunt hier niet los op inschrijven.

Lang lopende sponsorships

Deze categorie is in het leven geroepen om de sponsorships die langer dan 10 jaar bestaan een prijs/beloning te geven. De jurering wordt bepaald over de periode 1-9-2008 t/m 31-8-2018. Cases die ingediend zijn in de bovengenoemde categorieën kunnen hier ook voor in aanmerking komen. Je kunt hier niet op inschrijven.

Sponsorpersonality van het jaar

De SponsorRing voor ‘Sponsorpersonality van het Jaar’ gaat naar een persoon die zicht zichtbaar en positief heeft onderscheiden bij de ontwikkeling van het vak sponsoring

Houd me op de hoogte