Criteria

Het bestuur van de Stichting Sponsor Ringen hanteert de volgende definitie van sponsoring:

‘Sponsoring is de relatie die een sponsor (merk of bedrijf) aangaat met een organisator of rechtenhouder* van o.a. een domein, activiteit, organisatie of evenement, waarbij de sponsor gelden, goederen, diensten of andere waardeerbare tegenprestaties inbrengt en in retour o.a. waarden, associaties en diensten ontvangt, teneinde bedrijfs- en / of marketingdoelstellingen van de sponsor te realiseren.’

* (sponsor kan ook zelf organisator of rechtenhouder zijn)

Alle inzendingen voor de SponsorRingen dienen geheel of gedeeltelijk plaats gevonden te hebben in de periode van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 en worden louter op de resultaten in dit vigerende jaar beoordeeld. Daarnaast worden inzendingen voor de specifieke SponsorRingen op verschillende wijzen beoordeeld.

Categorieën A tot en met E – Inzendingen voor de SponsorRingen voor Entertainment & Events, Maatschappij, Kunst & Cultuur, Sport en Gesponsorde worden hoofdzakelijk beoordeeld op basis van effectiviteit. Onder effectiviteit verstaan we de mate waarin de specifieke sponsoractiviteit heeft bijgedragen aan de realisering van vooraf gestelde doelstellingen voor de sponsor, waarbij onder andere gekeken wordt naar brand awareness, gedragsveranderingen, marktaandeel, sales, company pride, relatiemanagement, recruitment, etc.

Er wordt groot belang gehecht aan de meetbaarheid van de doelstellingen, waarbij aan de hand van aangedragen onderzoeksgegevens tastbare resultaten zijn geleverd.

Daarnaast hecht het Bestuur van de SponsorRingen waarde aan de mate van creativiteit in zowel de strategie achter het sponsorschap, alsmede de activering er van. Daarbij wordt benadrukt dat creativiteit altijd tot effectiviteit dient te leiden.

 

Bij de beoordeling van de cases (categorie A t/m E) hanteren de jury’s de volgende criteria:

Effectiviteit: (35 punten):
De kwaliteit en ambitie van de doelen van de sponsorcase
De behaalde resultaten van de sponsorcase, (onderbouwd met onderzoek en bronvermelding)

Creativiteit (20 punten):
De kwaliteit en creativiteit van de strategie van de sponsoring
De kwaliteit en creativiteit van de activatie en exploitatie van de sponsoring

Strategie (15 punten):
Omschrijving van de strategie die aan de grondslag ligt aan de keuze van sponsoring. Waarom is de sponsoring strategisch passend?

Integratie (10 punten):
Omschrijf of en zo ja hoe de sponsoring een geïntegreerd onderdeel is van het bedrijf. Zoom indien van toepassing in op overige activiteiten en pijlers van het bedrijf: de marcom mix, sales, interne activatie, arbeidscommunicatie en wat verder van toepassing is qua bewijsvoering integratie

Middelenmix (10 punten):
Omschrijving van de middelen die zijn ingezet ten faveure van de sponsorcase. Categoriseer de middelen in paid, owned en earned. Is er in de sponsorcasus gebruik gemaakt van technologie en/of data?

Vernieuwend (10 punten):
Is de sponsorcase vernieuwend? Onder vernieuwend verstaan wij in zijn totaliteit en/of op deelgebieden of deze sponsorcase nooit op eerdere wijze is gedaan. Zo ja en in welke opzichten?

 

Met betrekking tot de categorie G Lang Lopende Sponsorships hanteert het bestuur de onderstaande criteria:

De vakjury’s van de categorieën A tot en met D nomineren zelf de cases op basis van de onderstaande criteria. Alle ingezonden cases die voldoen aan de criteria dingen dus automatisch mee voor deze prijs.

De case moet minimaal 5 jaar bestaan, waarbij de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2017 bepalend is voor de nominatie, en worden dus louter op de resultaten in deze vigerende jaren beoordeeld.

Daarnaast worden de nominaties op basis van de onderstaande criteria bepaald:

Er wordt met name hoofdzakelijk beoordeeld op basis van effectiviteit. Onder effectiviteit verstaan we de mate waarin de specifieke sponsoractiviteit heeft bijgedragen aan de realisering van vooraf gestelde doelstellingen voor de sponsor, waarbij onder andere gekeken wordt naar brand awareness, gedragsveranderingen, marktaandeel, sales, company pride, relatiemanagement, recruitment, etc.

Er wordt groot belang gehecht aan de meetbaarheid van de doelstellingen, waarbij aan de hand van aangedragen onderzoeksgegevens tastbare resultaten zijn geleverd.

Daarnaast hecht het Bestuur van de SponsorRingen waarde aan de mate van creativiteit in zowel de strategie achter het sponsorschap, alsmede de activering er van. Daarbij wordt benadrukt dat creativiteit altijd tot effectiviteit dient te leiden.

Bij de nominaties van de cases hanteren de jury’s de volgende criteria:

Effectiviteit (35 punten):
De kwaliteit en ambitie van de doelen van de sponsorcase
De behaalde resultaten van de sponsorcase, (onderbouwd met onderzoek en bronvermelding)

Creativiteit(20 punten):
De kwaliteit en creativiteit van de strategie van de sponsoring
De kwaliteit en creativiteit van de activatie en exploitatie van de sponsoring

Strategie (15 punten):
De strategie die aan de grondslag ligt aan de keuze van sponsoring. Waarom is de sponsoring strategisch passend?

Integratie (10 punten) :
Is de sponsoring een geïntegreerd onderdeel van het bedrijf. Zoom indien van toepassing in op overige activiteiten en pijlers van het bedrijf: de marcom mix, sales, interne activatie, arbeidscommunicatie en wat verder van toepassing is qua bewijsvoering integratie

Authenticiteit (10 punten):
Met andere woorden is het sponsorship onmisbaar geworden in het specifieke domein, heeft het een domein geclaimd?

Vernieuwend (10 punten):
Is en blijft de sponsorcase vernieuwend? Onder vernieuwend verstaan wij in zijn totaliteit en/of op deelgebieden of deze sponsorcase nooit op eerdere wijze is gedaan. Zo ja en in welke opzichten?

Indien uw case is genomineerd op basis van de bovengenoemde criteria dan ontvangt u een uitnodiging om de case te presenteren aan de hoofdjury. Waarbij er een presentatie is van maximaal 10 minuten en 10 minuten vragen vanuit de hoofdjury.

 

Categorie F – Smart Budget
Iedere inzending met een maximaal budget van € 100.000 kan voor deze prijs in aanmerking kan komen. Een prijs in deze categorie staat los van eventuele prijzen in andere categorieën. In het inschrijfformulier van de case kan worden aangemeld voor deze categorie.

Categorie H – De SponsorRing voor Sponsorpersonality van het Jaar gaat naar een persoon die zicht zichtbaar en positief heeft onderscheiden bij de ontwikkeling van het vak sponsoring, waarbij gekeken wordt naar:
a) het ambassadeurschap voor het vak
b) het leveren van een inhoudelijke bijdrage via onder andere publicaties en lezingen
c) het inspireren van anderen in het vak
d) het innoveren van de sponsorbranche
e) het bereiken van concrete resultaten

Categorie I – De SponsorRing voor de Sponsor van het Jaar wordt uitgereikt aan de Sponsor die binnen de inzendingen van alle categorieën de hoogste totaalscore behaalt. In de categorieën A t/m E worden de genomineerden gerankt in volgorde van sterkte. De winnaar krijgt 5 punten, de nr 2 krijgt 4 punten enz. In geval van een gelijke stand beslist de hoofdjury.