Case
Elk jaar worden 17.000 mensen buiten het ziekenhuis overvallen door een hartstilstand. De meesten hiervan in en om het huis en in woonwijken. Een AED is dan van levensbelang. Een van de belangrijke doelen van de Hartstichting is het invoeren van de ‘6 minutenzone’. Dit is een oproepsysteem dat bestaat uit burgerhulpverleners én AED’s, dat waarschuwt in geval van een hartstilstand in hun buurt waardoor er binnen 6 minuten met behulp van een AED gestart kan worden met reanimeren. Dit verdubbelt de overlevingskans na een hartstilstand. Middels de campagne en het platform BuurtAED.nl werkt de Hartstichting aan meer AED’s in de buurt. Philips sponsort de Hartstichting daarbij met financiële middelen, kennis en mankracht.

Doelstellingen
De samenwerking richt zich op een grotere bekendheid van het oproepsysteem. Daarnaast moet de communicatie aanzetten tot het gebruik van de AED-checker: een online tool die mensen in staat stelt te checken of er in hun buurt al voldoende AED’s aanwezig zijn en óf dat er de noodzaak is voor een AED. September 2018 werd begonnen met de campagne die in 2 flights moest leiden tot de realisatie van 2/3 van de benodigde 2.000 AED’s.

Strategie
De droom van de Hartstichting is dat in heel Nederland binnen 6 minuten hulp geboden wordt bij een hartstilstand. Door het inrichten van zogenaamde 6-Minutenzones zijn er veel extra levens te redden. In samenwerking met partners als Philips, dat financieel, met kennis en mankracht bijdraagt, is een positieve oplossing gevonden waarbij buurtbewoners niet om algemene donaties wordt gevraagd, maar deelgenoot gemaakt van de problematiek én oplossing.

Activatie
Het platform ‘BuurtAED’ is op twee websites geladen. Daarbij wordt bezoekers twee opties geboden: zelf een actie starten voor je buurt óf bijdragen aan een actie die door iemand anders in jouw buurt gestart is. TV was een geschikt middel om het onderwerp breed onder de aandacht te brengen en optimaal het verhaal van het belang van een AED, de burgerhulpverlener en het oproepsysteem uit te leggen. Elke TV-flight werd ondersteund door een online en social campagne van meerdere weken.

PR werd ingezet om vanuit de Hartstichting, als autoriteit, het belang van de 6-Minutenzone en de rol van een AED te benadrukken.

De inzet van middelen leidde tot free publicity. Waardevol bleek het optreden van André van Duin als tafelheer bij De Wereld Draait Door waar hij ruim de tijd nam om het belang van een AED uit te leggen.

Ook intern bij Philips en de Hartstichting is deze campagne geactiveerd. Een aantal medewerkers heeft voor een BuurtAED in de eigen buurt gezorgd. Er zijn intern reanimatiecursussen gegeven bij Philips op verschillende locaties in Nederland, maar ook bij de Philips’ partner PSV, de staf en het eerste elftal van PSV.

Er is intensief gebruik gemaakt van Hartstichting-ambassadeurs. Zo nam Tanja Jess het initiatief om samen met haar buren geld op te halen voor AED’s in haar buurt in Almere. Naast deze inzamelingsactie organiseerden haar buurtgenoten ook een reanimatiecursus. Daarnaast startte ook Hartstichting-ambassadeur Lieke Martens bij haar voormalige voetbalclub Olympia ’18 in Boxmeer een BuurtAED-actie. Ook de doelman van PSV, Jeroen Zoet, bood zijn jeugdclub een AED voor de buurt.

Resultaten
Er is een stijging van de bekendheid gerealiseerd tot 57% (doel was 55%). De AED-checker op de website is 310.744 keer geraadpleegd, waarvan 88.910 keer uniek. Er zijn 4.058 acties gestart en ruim acties succesvol afgerond. Www. buurtaed.nl is 998.909 keer bezocht (513.901 unieke bezoekers). De website van de Hartstichting zag een toename van verkeer met 53,4% tijdens de eerste campagne flight t.o.v. de voorafgaande maand. Tijdens de 2e flight nam het bezoek aan de website met 36,9% toe.

Naar aanleiding van de campagne zijn 4.058 buurten in actie gekomen. Samen hebben ze 60.442 mensen zover gekregen om voor hun eigen buurt een donatie te doen. Het totaal gedoneerde bedrag van € 2.178.300,- heeft nu al voor meer dan 1500 nieuwe ‘hartveiliger’ buurten gezorgd. Ook nu nog starten er iedere week nieuwe buurten een actie.

De samenwerking met de Hartstichting wordt herkend door ongeveer 20% van het algemene publiek. Een meerderheid waardeert het feit dat Philips de Hartstichting ondersteunt.

Houd me op de hoogte