Een wereldwijd onderbelichte bedrijfssector stevig neergezet in een vernieuwende publiekspresentatie: de Offshore Experience. Hiertoe ging het museum een partnerschap aan met in totaal 56 bedrijven door hen te overtuigen om het sectorbelang boven hun bedrijfsbelang te plaatsen. Door deze samenwerking is het museum in staat om zowel zijn basistaken (collectievorming, kennisverwerving en –deling, publieksbereik) als ook bedrijfsvoering en financiering op een hoger plan te brengen. Door dit project is de basis gelegd voor een meerjarige samenwerking met de offshore industrie en is een voorbeeld voor andere sectoren van het maritieme bedrijfsleven.

De jury zegt: ‘Het Maritiem Museum Rotterdam is erin geslaagd
om 56 bedrijven te overtuigen van het belang van samenwerking
met het museum. Door het grote aantal partners en het feit dat de
tentoonstelling onderdeel is van een bestaand museum is het
ingewikkeld een ‘eigen gezicht’ aan de tentoonstelling en de partnerships
doormiddel van branding te geven. De jury is onder de
indruk van de kwaliteit van de tentoonstelling en de bezoekersaantallen
die het museum trekt met deze stoere en eigentijdse
tentoonstelling. Voor de communicatie is sterk en succesvol ingezet
op PR en er is budget vrijgemaakt voor een mooie above the line en
online campagne. Jammer dat dit laatste minder sterk in de ingeleverde
case naar voren werd gebracht.’

Blijf op de hoogte