Hoofdjury

Samenstelling en taken hoofdjury

De hoofdjury bestaat uit maximaal acht leden, samengesteld uit een juiste balans tussen adverteerders, rechtenhouders en adviesbureaus en de terreinen waarop zij werkzaam zijn (sport, entertainment & events, kunst & cultuur, maatschappij). De hoofdjuryleden en -voorzitter worden benoemd door het bestuur en gevraagd door de voorzitter. Zij hebben maximaal vier jaar zitting in de hoofdjury.

De hoofdjury komt voorafgaand aan de uitreiking van de SponsorRingen bijeen om de winnaars te bepalen uit de genomineerde sponsorcases van de vakjury’s. De genomineerden van elke categorie verzorgen een pitch tijdens deze bijeenkomst. Daarna beslist de hoofdjury samen met de vakjuryvoorzitter van de categorie de winnaar.

Bij deze bijeenkomsten dient ten minste driekwart van de juryleden aanwezig te zijn, waarbij afwezigen hun beoordelingen schriftelijk indienen. Bij betrokkenheid van één van de hoofdjuryleden bij een bepaalde sponsorcase, zal deze zich van stemming onthouden in die bewuste sponsorcategorie en bij behandeling van de casus tijdens de vergadering de zaal verlaten. Een aantal bestuursleden zal bij de hoofdjurybijeenkomst aanwezig zijn, maar heeft geen stemmingsbevoegdheid.

Houd me op de hoogte