Hoofdjury

Samenstelling en taken hoofdjury

De hoofdjury bestaat uit minimaal zes en maximaal acht leden, samengesteld uit een juiste balans tussen adverteerders, rechtenhouders en adviesbureaus en de terreinen waarop zij werkzaam zijn (sport, entertainment & events, kunst & cultuur, maatschappij). De hoofdjuryleden en -voorzitter worden benoemd door het bestuur en gevraagd door de voorzitter. Zij hebben maximaal vier jaar zitting in de hoofdjury.

De hoofdjury komt voorafgaand aan de uitreiking van de SponsorRingen bijeen om de winnaar te bepalen uit de genomineerde sponsorcases van de vakjury’s. Bij deze vergadering dient ten minste driekwart van de juryleden aanwezig te zijn, waarbij afwezigen hun beoordelingen schriftelijk indienen. Bij betrokkenheid van één van de hoofdjuryleden bij een bepaalde sponsorcase, zal deze zich van stemming onthouden in die bewuste sponsorcategorie en bij behandeling van de casus tijdens de vergadering de zaal verlaten. Een aantal bestuursleden zal bij de hoofdjury bijeenkomst aanwezig zijn, maar heeft geen stemmingsbevoegdheid.

Hoofdjury
Erik van Engelen (Eneco Energie), voorzitter
Joris Aperghis (WE Fashion)
Arno de Jong (De Lotto)
Mariska Woertman (Mariska Woertman Consultancy)
Cathelijne Broers (Hermitage)
Menno Geelen (Ajax)
Remco Marinus (Havas Lemz)