NS heeft onder de noemer Tijd voor Lezen inmiddels zeventien jaar een partnerschap met Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Op drie vaste momenten in het jaar activeert NS deze sponsoring. Daarbij wordt jaarlijks gezocht naar verrassende toevoegingen om de activaties aantrekkelijk en actueel te houden. De Boekenweek draait om de gratis Reisdag waarbij het Boekenweekgeschenk als treinkaartje fungeert. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert NS op stations de NS Kinderboekenruil. En als naamgever van de NS Publieksprijs is NS nauw betrokken bij de publiciteit rond de verkiezing van het Boek van het Jaar

De jury zegt: ‘Een langdurige, intensieve samenwerking, die bijzonder hoog scoort op effectiviteit. Niet alleen door de duur van het partnership, maar vooral door een consistente en trefzekere activatie rondom drie, door het jaar heen gespreide, leescampagnes van het CPNB. De Boekenweek en de NS-Publieksprijs zijn twee stevige pijlers van het activatie-programma, die jaarlijks ook voor veel vrije publiciteit zorgen. De recente uitbreiding met de vernieuwende Nationale Kinderboekenruil, op enkele grote stations tijdens de Kinderboekenweek, geeft de gewenste nieuwe impulsen waaronder een nieuwe jonge doelgroep en een grotere betrokkenheid van NS-medewerkers, houden het langjarige partnership fris. De bereikcijfers spreken boekdelen. Zo kunnen ze nog wel een paar jaar
samen verder.’

Blijf op de hoogte