Case
Samen met Kunstbende, een wedstrijd voor jong talent in verschillende kunstcategorieën, helpt Rabobank (jonge) creatievelingen ‘van zolder naar het podium’. Ze worden uitgedaagd om nog beter te worden in het uitoefenen van hun passie. Uiteindelijk is een optreden op het Rabo What’s Happening-podium op Lowlands de ultieme bekroning.

Doelstellingen
De KPI’s “Rabobank heeft een positieve invloed op de maatschappij” en “Rabobank is maatschappelijk betrokken” moeten door minimaal 40% van de ondervraagden worden benoemd.

Minimaal 75% moet iets gehoord hebben over de samenwerking Kunstbende/ Rabobank. Minimaal 60% geeft terug het partnership te waarderen.

Het aantal deelnemende jongeren aan Kunstbende groeit van 10.000 naar 15.000 deelnemers in 2020.

Strategie
Rabobank gelooft dat duurzame groei leidt tot een betere wereld en dat men daar samen met klanten en partners een relevante bijdrage aan kan leveren. Deze bijdrage wordt gedaan aan de hand van vier thema’s waarvan er twee (samenleving en voeding) met sponsoring en activatie wordt geladen. In de samenwerking tussen Kunstbende en Rabobank wordt het thema ‘vitale samenleving’ geladen.

Rabobank heeft zich als coöperatie altijd betrokken gevoeld bij verenigen en verenigingen. Samen en verenigen vormen ook de kern van de samenwerking tussen Kunstbende en de Rabobank. Jeugd wordt gestimuleerd om samen hun talenten te ontdekken. Als je dat samen doet, dan wordt iedereen daar beter van en draagt het bij de missie van de Rabobank: Growing a better world together.

Activatie
Op de What’s Happening area op Lowlands wordt de claim #vanzoldernaarpodium letterlijk ingevuld met een mega meedoe-area waar iedereen zijn/haar talenten en passies kan ontdekken. Hier treden finalisten van Kunstbende en oud- Kunstbende deelnemers op.

Het professionaliseren van de Kunstbende vond plaats door workshops, masterclasses en take-overs toe te voegen. Via de kennis en kanalen van Rabobank werd de communicatie en de events van Kunstbende geprofessionaliseerd.

Er werden lokale samenwerkingen tussen Kunstbende en Rabobank opgestart. Met 40 lokale banken zijn events georganiseerd.

Boegbeelden voor Kunstbende (oud deelnemers/winnaars) werden ingezet voor Kunstbende en Rabo om nieuwe deelnemers te werven en aan te tonen wat het kan opleveren.

Resultaten
De KPI “Rabobank heeft een positieve invloed op de maatschappij” werd door 48% van de ondervraagden benoemd. De KPI “Rabobank is maatschappelijk betrokken” door 65%.

79% van de ondervraagden zegt gehoord te hebben van de samenwerking. Voor de waardering was de gemiddelde score 87%.

Van 2016 naar 2019 groeide het aantal deelnemers met 75%, van 10.000 naar 17.500 in 2019.

Door Kunstbende te ondersteunen met kennis, middelen en financieel zijn er grote stappen gezet in de bekendheid van Kunstbende, het aantal deelnemers en een verdere professionalisering van Kunstbende. In het verengingstraject zijn momenteel bijna 100 verenigingen die begeleid worden.

Houd me op de hoogte