Procedure

De inzendingen voor de SponsorRingen in de categorieën A t/m E, te weten Entertainment & Events, Maatschappij, Kunst & Cultuur, Sport en Gesponsorde worden beoordeeld, de categorie Lang Lopende Sponsorships wordt separaat beschreven,  volgens de volgende procedure:

Stap 1
Een ieder kan een bepaalde sponsorcase inzenden voor een SponsorRing. De inzending behoeft derhalve niet per definitie door de bewuste sponsor (uitzondering hierbij is de categorie ‘Gesponsorde’, waarbij de inzender daadwerkelijk de gesponsorde moet zijn!) gedaan te zijn. Hiervoor dient de inzender te gaan naar www.SponsorRing.nl en het inzendingformulier voor de desbetreffende SponsorRing in te vullen. Voor de categorie ‘Gesponsorde’ geldt een ander inschrijfformulier. Men mag een case mag voor één categorie indienen. Indien de vakjury op de hoogte is van goede cases die nog niet zijn aangeleverd, is het een taak van de jury de betreffende sponsor te benaderen om alsnog de case aan te leveren.

Stap 2
De verschillende vakjury’s buigen zich over alle inzendingen, waarbij de case wordt beoordeeld op basis van de gegevens van het ingevulde inschrijfformulier. Zij maken aan de hand van een vast jureringformat een selectie van drie , bij hoge uitzondering 2 of 4, genomineerden (middels vooraf ingevulde scoreformulieren, waarbij rekening gehouden wordt met de weging van alle selectiecriteria). De mogelijkheid bestaat dat categorieën zonder nominaties blijven. De drie genomineerden krijgen bericht van de secretaris van het bestuur en worden gevraagd een presentatie met eventueel additionele informatie te geven aan de hoofdjury en de voorzitter van de vakjury van maximaal 10 minuten en maximaal 5 minuten vragen. Indien de vertegenwoordiger van de case niet kan of wil presenteren dan betekent dit automatisch dat de case als laagste wordt beoordeeld van de drie genomineerden. De hoofdjury en de voorzitter van de vakjury kunnen daarnaast vragen stellen, tijdens de presentatie, om een beter inzicht te verkrijgen in de case.

Stap 3
De hoofdjury en de voorzitter van de vakjury buigen zich, na de presentatie, over de genomineerden per categorie. Alle drie , bij hoge uitzondering 2 of 4, de genomineerden per categorie winnen een prijs waarbij de eerste prijs de Gouden Sponsorring is en daarnaast de Zilveren en Bronzen Sponsorring. De hoofdjury en de voorzitter van de vakjury wijst per categorie de drie winnaars aan mede op basis van de presentatie. Indien binnen een categorie door de vakjury’s genomineerd is, dan is de hoofdjury verplicht een winnaar aan te wijzen. De hoofdjury bepaalt wie de Sponsor van het Jaar wordt, gebaseerd op de optelsom van de punten behaald in de categorieën A t/m F.

De Sponsorpersonality van het Jaar wordt bepaald door het Bestuur van de SponsorRing.