Procedure

De inzendingen voor de SponsorRingen in de categorieën Entertainment & Events, Maatschappij, Kunst & Cultuur, Sport en Gesponsorde worden beoordeeld volgens de volgende procedure:

Stap 1

Wil je je case opgeven, dan kun je t/m 19 september 2019 het aanmeldformulier invullen. Iedereen kan een bepaalde sponsorcase inzenden voor een SponsorRing. De inzending hoeft dus niet per definitie door de bewuste sponsor gedaan te worden. Uitzondering hierop is de categorie ‘Gesponsorde’, waarbij de inzender wél daadwerkelijk de gesponsorde partij moet zijn!
Men mag een case voor één categorie indienen. Indien de vakjury op de hoogte is van goede cases die nog niet zijn aangeleverd, is het een taak van de jury de betreffende sponsor te benaderen om alsnog de case aan te leveren.

Stap 2

Nadat je je case hebt aangemeld, ontvang je een motivatieformulier. Voor het schrijven van de motivatie heb je tot 26 september de tijd. Het motivatieformulier, inclusief eventuele bijlagen dien je vóór 26 september ingestuurd te hebben. Bekijk de vragen alvast die je kunt verwachten, zodat je weet welke informatie je moet aanleveren na het aanmelden.

Stap 3

Iedere vakjury buigt zich over alle inzendingen van hun categorie, waarbij de case wordt beoordeeld op basis van de gegevens van het ingevulde inschrijfformulier en het motivatieformulier. Zij maken aan de hand van een vast jureringsformat een selectie van drie genomineerden. Dit doen zij middels vooraf ingevulde scoreformulieren, waarbij rekening gehouden wordt met de weging van alle criteria. De mogelijkheid bestaat dat er categorieën zijn zonder (of met minder dan 3) nominaties. Alle cases die hoger dan een 7.0 scoren worden doorgestuurd naar de hoofdjury.

Stap 4 (nieuw!)

De hoofdjury ontvangt en beoordeelt alle cases die meer dan 7.0 hebben gescoord, van alle categorieën. De resultaten van de vakjury en de hoofdjury worden bij elkaar genomen en tijdens een bespreking met de vakjuryvoorzitters worden de uiteindelijke genomineerden per categorie vastgesteld.

De genomineerden krijgen bericht van de secretaris van het bestuur en worden gevraagd een presentatie met eventueel additionele informatie te geven aan de hoofdjury en de vakjuryvoorzitter.

Stap 5

Op 30 oktober en 4 november vinden de presentaties voor de hoofdjury plaats. Houd hier dus vast rekening mee in je agenda! De presentatie mag maximaal 10 minuten duren en aansluitend is er maximaal 5 minuten tijd voor vragen vanuit de jury. Indien de vertegenwoordiger van de case niet kan of wil presenteren dan betekent dit automatisch dat de case als laagste wordt beoordeeld van de genomineerden in de betreffende categorie.

De hoofdjury en de vakjuryvoorzitter buigen zich, na de presentaties, over de SponsorRingen per categorie. Alle genomineerden per categorie winnen een prijs waarbij de eerste prijs de Gouden Sponsorring is, de tweede prijs de Zilveren SponsorRing en de derde prijs de Bronzen Sponsorring.

De hoofdjury en de vakjuryvoorzitter wijzen per categorie de winnaars aan mede op basis van de presentatie. Indien binnen een categorie genomineerden zijn benoemd door de vakjury, dan is de hoofdjury verplicht een winnaar (Goud, zilver of Brons) aan te wijzen. Om in aanmerking te komen voor een Gouden SponsorRing, dient te case door de jury beoordeelt te zijn met een ‘7’ of hoger.

Overige SponsorRingen

Bij het indienen van cases in bovengenoemde categorieën kan men tevens aangeven of een betreffende case kan meedingen in de categorie Smart Budget.

In de categorie Lang Lopende Sponsorships nomineert de betreffende vakjury zelf (mede door cases die worden aangedragen door de andere vakjury’s). Ook de winnaar wordt bepaald door deze vakjury.

De Sponsorpersonality van het Jaar wordt bepaald door het Bestuur van de SponsorRing.

Bekijk onze tips voor inzending.

Houd me op de hoogte