Procedure

De inzendingen voor de SponsorRingen in de categorieën A t/m E, te weten Entertainment & Events, Maatschappij, Kunst & Cultuur, Sport en Gesponsorde worden beoordeeld volgens de volgende procedure:

Stap 1
Een ieder kan een bepaalde sponsorcase inzenden voor een SponsorRing. De inzending behoeft derhalve niet per definitie door de bewuste sponsor (uitzondering hierbij is de categorie ‘Gesponorde’, waarbij de inzender daadwerkelijk de gesponsorde moet zijn!) gedaan te zijn. Hiervoor dient de inzender te gaan naar www.SponsorRing.nl en het inzendingformulier voor de desbetreffende SponsorRing in te vullen. Voor de categorie ‘Gesponsorde’ geldt een ander inschrijfformulier. Men mag een case mag voor één categorie indienen. Indien de vakjury op de hoogte is van goede cases die nog niet zijn aangeleverd, is het een taak van de jury de betreffende sponsor te benaderen om alsnog de case aan te leveren.

Stap 2
De verschillende vakjury's buigen zich over alle inzendingen, waarbij de case wordt beoordeeld op basis van de gegevens van het ingevulde inschrijfformulier. Zij maken aan de hand van een vast jureringformat een selectie van minimaal twee en maximaal vijf genomineerden (middels vooraf ingevulde scoreformulieren, waarbij rekening gehouden wordt met de weging van alle selectiecriteria). Tevens bepalen de vakjuryvoorzitters van alle vakjury's welke sponsorcase uit het specifieke vakgebied in aanmerking komen voor het mededingen naar de SponsorRing Smart Budget. De mogelijkheid bestaat dat categorieën zonder nominaties blijven. De maximaal vijf genomineerden krijgen bericht van de secretaris van het bestuur en worden mogelijk gevraagd additionele informatie aan te leveren.

Stap 3
De hoofdjury buigt zich over de genomineerden per categorie (inclusief Smart Budget). In de hoofdjury vergadering worden de resultaten per jurylid bekendgemaakt en opgeteld. De hoofdjury wijst per onderdeel een winnaar aan, volgens een vast jureringsformat. Indien binnen een categorie door de vakjury's genomineerd is, dan is de hoofdjury verplicht een winnaar aan te wijzen. De hoofdjury bepaalt wie de Sponsor van het Jaar wordt, gebaseerd op de optelsom van de punten behaald in de categorieën A t/m E, waarbij de categorie F, voor 50% meetelt.

De Sponsorpersonality van het Jaar en de Oeuvre Award worden bepaald door het Bestuur van de SponsorRing.