SponsorRingen scherpt jurybeleid aan

SponsorRingen

Het juryproces voor de SponsorRingen wordt aangescherpt. Dat heeft Stichting SponsorRingen donderdag besproken met juryleden in Utrecht. Belangrijke aanpassing: de hoofd- en vakjury’s gaan nauwer samenwerken.

Na de evaluatie van de vorige uitreiking heeft het stichtingsbestuur zich voorgenomen om het gehele award-traject te optimaliseren. Daarvoor is onder meer advies ingewonnen bij Mary Hoogerbrugge, voorzitter van de Effie-stuurgroep. Het bestuur is daarna met meerdere onderwerpen aan de slag gegaan: criteria, wegingsfactoren en de rol van hoofd- en vakjury.

De belangrijkste verandering is de rolverdeling tussen beide jury’s. De hoofdjury kreeg tot dit jaar alleen de drie genomineerde cases per categorie te zien, maar zal zich voortaan buigen over alle cases die door de vakjury zijn beoordeeld met een zeven of hoger als rapportcijfer. Samen met de voorzitter van de vakjury stelt de hoofdjury de shortlist van drie cases samen. Na presentatie van deze drie genomineerden aan de hoofdjury en de vakjury-voorzitter wordt de definitieve volgorde (goud, zilver, brons) bepaald.

Rechten-fee en activatiebudget

Ook de criteria en wegingsfactoren zijn aangescherpt. Als jury-criteria worden effectiviteit, strategie, creativiteit en integratie gehanteerd. De vragen hierover op het motivatieformulier zijn wat aangepast, maar het belangrijkste is dat puntenaftrek volgt als inzenders geen rechten-fee of activatiebudget invullen. Beide cijfers zijn namelijk essentieel voor de jury om te kunnen oordelen over resultaten, maar ook om cases optimaal met elkaar te kunnen vergelijken.

Inzendingen voor de SponsorRingen voor Entertainment & Events, Maatschappij, Kunst & Cultuur, Sport en Gesponsorde zullen met name worden beoordeeld op basis van effectiviteit. Daarnaast hecht het Bestuur van de Sponsor Ringen waarde aan de mate van creativiteit in zowel de strategie als de activatie. Dit leidt tot een aangepaste puntenverdeling per criterium: effectiviteit (40 punten), creativiteit (30 punten), strategie (20 punten) en integratie (10 punten).

De inzendingstermijn voor de SponsorRingen 2019 is begin juni al gestart. De deadline ligt op 20 september (aanmelding cases) en 27 september (uiterlijke datum om motivatieformulieren in te sturen). De vakjury’s buigen zich gedurende de maand oktober over alle inzendingen, waarna de hoofdjury op 21 oktober bijeenkomt om de shortlists te bepalen. Op 30 oktober en 4 november mogen de genomineerden hun case presenteren aan de hoofdjury. De uitreiking vindt plaats op 25 november 2019 in Amsterdam.  

Houd me op de hoogte