Tips voor inzending

Voor de inzendingen verwijzen wij naar het inschrijfformulier. Aangezien niet alle vragen gemakkelijk in te vullen zijn hierbij mede op basis van ervaringen van de afgelopen jaren acht tips voor inzendingen:

1. Kies de juiste categorie en vul het formulier zo feitelijk mogelijk in
2. Zorg dat doelen en resultaten overeenkomen
3. Wees helder over de looptijd van de sponsoractiviteit
4. De strategie is leidend in de realisering van resultaten, creatie is hieraan ondergeschikt
5. Bewijs het effect met de samenhang van de relevante variabelen
6. Wees zuiver in de toekenning van resultaten aan sponsoractiviteiten
7. Zorg voor een zo feitelijk mogelijke onderbouwing
8. Maak de jury wijzer