Vakjury’s

Samenstelling en taken vakjury’s

Vakjuryvoorzitters worden voorgesteld door het bestuur en gevraagd door het verantwoordelijk bestuurslid. Ze worden steeds voor vier jaar aangesteld. Ieder jaar kunnen zij hun eigen, nieuwe vakjury samenstellen. Vakjuryleden worden pas benoemd na overleg met het verantwoordelijke bestuurslid die uiteindelijk zijn akkoord voor de benoeming moet geven. Bij de samenstelling van de vakjury wordt rekening gehouden met een juiste balans tussen adverteerder, rechtenhouder en adviesbureaus en de sectoren waarin men werkzaam is. Een vakjury bestaat meestal uit 5 personen (maximaal 7 personen, inclusief de vakjuryvoorzitter). Het verantwoordelijke bestuurslid kan bij de bijeenkomsten van de vakjury aanwezig zijn.

Eind september/ begin oktober komen de vakjury’s minimaal eenmaal bijeen om uit alle voorgedragen sponsorcases de genomineerden te bepalen. Bij betrokkenheid van één van de vakjuryleden bij een bepaalde sponsorcase, zal deze zich van stemming onthouden in die bewuste sponsorcategorie en bij behandeling van de casus tijdens de vergadering de zaal verlaten. De vakjury’s nomineren minimaal twee en maximaal vijf sponsorcases in hun categorie. Bij onvoldoende kwaliteit van inzendingen kan de vakjury besluiten geen sponsorcases te nomineren. De voorzitter van de vakjury initieert de bijeenkomsten van de vakjury en zit deze voor. Hij is ook de aanjager die er voor moet zorgen dat er in zijn categorie cases worden ingezonden. De jury’s beoordelen alleen cases die via het officiële digitale inzendformulier worden aangemeld. De jury kan zelf ontbrekende cases signaleren. Vervolgstap is dan dat betrokkenen gevraagd worden het inzendformulier in te vullen, zodat de beoordeling ook echt kan plaatsvinden.

Uit de ingezonden cases in zijn categorie kiest iedere vakjury, indien kwalitatief van toepassing, ook één of meerdere sponsorcases die in aanmerking komen voor de SponsorRing Smart Budget. In een juryvergadering met alle voorzitters van de vakjury’s wordt (met motivatie) uiteindelijk voor de categorie Smart Budget minimaal twee en maximaal vijf nominaties gekozen. Indien er niet voldoende kwaliteit is, kan de vakjury ook besluiten geen cases voor te dragen.

Leden van de vakjury’s
Entertainment & Events
Kunst & Cultuur
Maatschappij
Sport
Gesponsorde
Lang Lopende Sponsoring

Houd me op de hoogte