Case
Sinds 2015 ondersteunt Van Lanschot Kempen het Van Gogh Museum in Amsterdam. Op 23 maart 2018 opende Van Gogh & Japan: een groots opgezette tentoonstelling over de bewondering van Vincent van Gogh voor Japanse prenten. Van Lanschot gebruikte het partnership om kunst meer zichtbaar én toegankelijk te maken voor het grote publiek via de installatie ‘Van Gogh bloeit’.

Doelstellingen
Doelstelling bij de tentoonstelling was (ook) mensen die normaal niet het Van Gogh museum zouden bezoeken bereiken én raken met Van Gogh. Daarbij werd nadrukkelijk gericht op voor Van Lanschot jonge mensen (30-40) en ’echte’ jonge mensen op het Museumplein, op sociale media en in het Museum.

  • De kunst en vooral de passie van Van Gogh van binnen het museum naar buiten brengen.
  • Mensen niet alleen passief maar ook actief te betrekken bij Van Gogh en zijn schilderijen.
  • Van Lanschot profileren als actieve partner van het Van Gogh Museum, en tevens de samenwerking met het Concertgebouw laten zien en beide op een toegankelijke manier ‘onder de mensen’ brengen.

Strategie
Van Lanschot Kempen wil onder de paraplu ‘Ons Cultureel Vermogen’ meer invulling geven aan zijn brede maatschappelijke verantwoordelijkheid: kunst meer zichtbaar én toegankelijk maken voor het grote publiek. ‘Van Gogh bloeit’ is daar een uitvloeisel van. Hiermee wil Van Lanschot bijdragen aan de merkdoelstelling van Van Lanschot om in de perceptie van klanten en prospects als toegankelijker en minder elitair gezien te worden.

Toegankelijkheid speelt binnen de sponsoring Van Lanschot en het Van Gogh Museum een belangrijke rol. Daarbij is de ambitie om meer (jonge) Nederlanders te inspireren met de kunst van Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten.

Activatie
De tijdelijke bloei van de Japanse kersenbloesem op het Museumplein was de natuurlijke afbakening in tijd én locatie voor de activatie. Er werden verschillende kleine installaties op het plein geplaatst met als doel het publiek door de ogen van Van Gogh naar het bijzondere bloesembos te laten kijken. Passanten werden geprikkeld om vooral zelf aan de slag te gaan en de wereld van Van Gogh te ontdekken.

De installatie werd muzikaal omlijst door een ensemble van Het Concertgebouw. Deze muziek is ook gebruikt in de video.

De installatie werd opnieuw opgebouwd op het Van Lanschot Kempen personeelsfeest waardoor 1200 medewerkers door de installatie zijn geleid.

Resultaten
Omdat Van Gogh bloeit dag en nacht vrij toegankelijk was, is niet exact aan te geven hoeveel mensen daadwerkelijk met de installatie hebben geëxperimenteerd. Het publiek was echt anders dan de doelgroepen die Van Lanschot in de private bankingmarkt probeert te bereiken.

Er zijn ruim 470.000 personen bereikt. In totaal zijn er meer dan 5.600 likes, shares en comments gemaakt. Veel Van Gogh fans deelden hun eigen bloesemfoto’s.

430.000 mensen hebben de tentoonstelling bezocht.

Via Van Gogh bloeit kwamen twee sponsorships van Van Lanschot op een natuurlijke manier samen.

Houd me op de hoogte